VIBE Festival – Rules and Regulations

RULES AND REGULATIONS

SZERVEZŐ

Vibe Events Management K.F.T.

Székhely: Szászfenes, Gorbó Völgye 200 szám, Kolozs megye

Cégbírósági iktatószám: J12/10/2017. Adószám: RO36889061

Hivatalos képviselő: Rés Konrád-Gergely

RENDEZVÉNY

A VIBE Fesztiválra 2018. július 5-8. között kerül sor, helyszíne a Maros-part, Marosszentgyörgy, Maros megye, Románia.

SZABÁLYZAT

A Szervező fenntartja a szabályzatra vonatkozó változtatási jogot, a Résztvevő előzetes tájékoztatása nélkül. Minden utólagos módosításra vonatkozó információt az esemény honlapján, a www.vibefesztival.ro oldalon és az esemény bejáratánál találnak meg a Résztvevők. A módosítások azonnali hatállyal érvényesítendők.

A belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg a Résztvevő egyetért a Szabályzat előírásainak betartásával .

A Szervező biztosítja a Résztvevőt, hogy a bármilyen formában vásárolt, érvényes belépőjegy felmutatása következtében részt vehet a Rendezvényen.

BELÉPŐJEGYEK, A BELÉPŐJEGYEK TÍPUSA ÉS JEGYVÁSÁRLÁS

Belépőjegyek, a belépőjegyek típusa

A jegyvásárlás két módon történhet: a Biletmaster online rendszerében vagy a VIBE Fesztivál kijelölt partnereitől, illetve a promóterektől. A Szervező csak a VIBE Fesztivál partnerei valamint a Biletmaster rendszeren keresztül vásárolt jegyek érvényességét garantálja.

A jegyek a következő típúsúak lehetnek: bérlet, napijegy és kempingjegy.

NAPI JEGY: a résztvevő belépését biztosítja az adott napon, 10:00 órától a következő nap 10:00 óráig, ezt követően a belépőjegy érvényét veszti és a résztvevő köteles elhagyni a fesztivál területét. Ha a résztvevőnek nincs belépési engedélye, a Szervezőnek jogában áll kikísérni őt a fesztivál területéről, akár a hatósági szervek bevonásával.

KEMPINGJEGY: ezen típusú jegy biztosítja a résztvevő számára a kempingbe való belépést.  A Szervező ez időre biztosítja a kempinghelyet, amely révén a Résztvevő jogosult a külön felszerelt tusolók használatára is. A kempingjegy személyre vonatkozik, nem sátorhelyre.

BÉRLET: ezen típusú bérlettel a résztvevő belépést nyer a fesztivál egész idejére, 1. nap (július 5.), 10 órától kezdődően és jogában áll a rendezvény teljes ideje alatt a fesztivál területén tartózkodni (július 9., 10 óráig. Ezen típusú jegy önmagában nem biztosít belépést a kemping területére.

BELÉPŐJEGYEK ÁRA

Super Early Bird – 99 lej

Early Bird – 119 lej

Kempingjegy – 30 lej

KISKORÚAK

12 évnél fiatalabb résztvevők a fesztivál teljes idejére ingyenes belépésre jogosultak, abban az esetben ha a szülők vagy a gyámuk kíséretében vannak.

14 év alatti személyek csak nagykorú kiséretében vehetnek részt a fesztiválon.

A 18 év alattiak speciális karszalagot kapnak, amely biztosítja a szolgáltatók számára a kiskorúak megkülönböztetését, továbbiakban a szolgáltató felel azért, hogy a kiskorúak ne legyenek alkohollal és cigarettával kiszolgálva.

A Szervező fenntartja a jogát az előzetes bejelentés nélküli jegyár változtatásra.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

Azon fogyatékos személyek, akik előzetesen elküldenek egy másolatot a fogyatékosságukról kiállított igazolásról az [email protected] email címre, ingyenes belépésben részesülnek, valamint az őket kísérő személynek a belépőjegy 50% -át kell fizetnie.

JEGYEK ÉS KARKÖTŐK

A fesztiválra a belépés a karkötő alapján történik. Csak a kézen viselt, érvényes karkötővel jogosult a résztvevő a belépésre. A Szervező fenntartja a jogot a karkötők folyamatos ellenőrzésére, úgy a fesztivál bejáratánál mint a fesztivál egész területén. A karkötő elvesztése, megrongálása vagy megsemmisülése a Résztvevő felelőssége. A karkötő elvesztése, megrongálása vagy megsemmisülése esetén a Résztvevő nem jogosult a fesztivál területén tartózkodni, mindaddig amíg nem rendelkezik egy új belépővel. Az elszakadt, kibontott vagy megragasztott karszalagok nem érvényesek és a Szervező nem cseréli ki azokat.

RÉSZVÉTEL

A belépés kizárólag az erre kijelölt helyeken történik, a belépőjegyet a Szervező a belépés alkalmával karszalagra cseréli. A belépés során minden résztvevő köteles felmutatni a személyazonossági igazolványát is.

Belépéskor minden résztvevő tudomást vesz a jelen szabályzat tartalmáról, amely látható helyen lesz kihelyezve.

A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy megtiltsa bizonyos eszközöknek a fesztivál területére való bevitelét.

Tilos bevinni a fesztivál területére a következőket: drogok, pirotechnikai eszközök, üvegek, veszélyes tárgyak, kések, esernyők, robbanékony-, gyúlékony-, toxikus- tárgyak vagy anyagok és olyan tárgyak amelyekkel másokat megsebezhetnek.

A jelenlegi törvények előírásai alapján a résztvevők nem vihetnek be a fesztivál területére:

Késeket, bénító sprayt, láncokat vagy más olyan jellegű tárgyat, amelyek közveszélyt jelenthetnek.

A résztvevők nem vihetnek be alkoholt a fesztivál területére.

A fesztiválozók nem vihetnek be semmilyen ételt vagy folyadékot a fesztivál területére. Kivételt képeznek ez utóbbi esetben a kempingezők, akiknek engedélyezett a nem romlandó étel (pl. konzerv, kenyér) és 2 liter bontatlan víz bevitele.

A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt, beleértve azon személyeket is, akik olyan fizikai vagy pszichikai betegésgben szenvednek, amely esetében káros lehet az egészségükre a nagy tömeg, az erős zaj vagy a speciális hang- és képeffektusok lejátszása.

Az előadások tartalmazhatnak erős fényeffektusokat, amelyek károsak lehetnek a gyermekre és az epilepsziában szenvedőkre. A Szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy lehetnek tűzijátékok a rendezvény során és az ez által okozott esetleges károkért nem vállalnak felelősséget.

Tilos autóval behajtani a fesztivál területére, a Szervező által kiállított behajtási engedély nélkül.

VISELKEDÉSI KÖVETELMÉNYEK

Minden résztvevő köteles betartani a jelen Szabályzatban megfogalmazottakat, valamint a társadalmi szabályok és a hatályos törvények előírásait. Tilos a résztvevőknek bármi olyan tevékenység a fesztivál területén, amely veszélyeztetheti a többi résztvevő biztonságát vagy alapvető jogukat sértheti. A Szervező nem vállal felelősséget az esetleges anyagi- és fizikai károkért, amelyek a jelen Szabályzat be nem tartása következtében keletkeznek, a szabálytalan viselkedés következtében kártérítést követelhet.

A Szervezőknek, a partnerszervezőknek és az engedélyel rendelkező sajtónak jogában áll filmezni és fényképezni az eseményen. A Résztvevők belépésükkel elfogadják és tudomást vesznek arról, hogy megjelenhetnek videófelvételeken vagy fényképeken, anélkül hogy utólag bármilyen követelésre jogosultak lennének ezen anyagok felhasználása következtében. A Szervezőnek jogában áll a felvételeket felhasználni reklámanyagként és publikussá tenni, bármilyen utólagos fizettség nélkül.

A Résztvevőknek jogukban áll fényképezni és videófelvételeket készíteni, azonban csak saját használatra. Bármilyen anyag publikálása, ingyen vagy fizettség fejében, tilos.

Kivételes esetekben az előadó kérheti a fényképezés és a filmezés betiltását előadása idején. Ebben az esetben a Szervezők előzetes felhívásban ezt közölni fogják az esemény Facebook oldalán, a helyszínen vagy az előadás előtt.

Tilos bármilyen kereskedelmi- vagy reklámtevékenység folytatása a fesztivál területén belül, a Szervező írásos beleegyezésének hiányában.

Tilos a kiskorúak alkohollal való kiszolgálása és tilos a kiskorúaknak alkoholt fogyasztani. A drogfogyasztás illegális és tilos, ezen tevékenység a hatályos törvényi előírások alapján büntetendő.

Tilos bármilyen tűzes- vagy gyúlékony anyag használata a fesztivál egész területén (tilos a tábortűz vagy bármilyen jellegű nyílt láng keletkeztetése és használata). Kivételt képeznek a szervezők által engedélyezett programok.

A belépőjegy megvásárlásával egyidejűleg a Résztvevő egyetért a Maros Sport- és Szabadidő Központ (Weekend) szabályzatával. A Maros Sport- és Szabadidő Központ (Weekend) medencéinek használata saját felelősségre történik.

A Marosban való fürdőzés tilos és életveszélyes.

VISELKEDÉSI KÖVETELMÉNYEK A FESZTIVÁL TERÜLETÉN BELÜL

A kemping zóna, valamint az ehhez tartozó helyszínek nyitási időpontja: 2018. július 5., 10:00, zárásukra pedig 2018. július 9-én 10:00-kor kerül sor.

Zárás után a Szervezők nem biztosítanak védelmi felügyeletet a kemping zónánál.

A kempingnek 24 órás nyitvatartása lesz, a kempinges belépővel rendelkezők akárhányszor elhagyhatják és visszamehetnek a kemping helyszínre.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget az elhagyott vagy ellopot személyes tárgyakért.

A kemping területén tilos felszerelni bármilyen kert vagy terasz kialakítására használt bútorzatot.

A kempingezők csak akkora sátorral jöjjenek, amekkora szükséges a benne szállást foglalók számára. A Szervezők nem fogadják a nagy előtérrel rendelkező sátrakat. A Szervezőknek jogukban áll nem befogadni bizonyos sátrakat a kemping zóna területére.

Minden Résztvevő táska és testi kutatási ellenőrzésen fog átmenni minden alkalommal, amikor a kemping területére kíván belépni.

Az elkobzott tárgyakat nem szolgáltat vissza a Szervező. A Résztvevőknek jogukban áll visszatérülni és javaikat az autóban hagyni, kivételt képeznek az illegálisan birtokolt tárgyak. A Szervezők nem vállalnak felelősséget az autóban hagyott javakért.

Azon személyek akiknél illegális tárgyakat találnak (drogokat, tartási engedély nélküli fegyvereket), azonnal át lesznek adva a hatóságoknak.

Tilos bevinni a fesztivál területére áramgenerátort, tűzhelyként használandó eszközöket.

A sátrakat kizárólag a sátorhelynek szánt térségben szabad felhúzni. A Résztvevők nem táborozhatnak le olyan helyekre ahol az átjárás van biztosítva, és a mosdók vagy a tusolók helyére sem.

Tilos szemetelni! A szemetet a szeméttárolókban kell gyűjteni!

A kempingezőknek belépéskor fel kell mutatniuk a fesztiválkarkötőt.

A Szervező gondoskodik arról, hogy a fesztivál területén legyenek tusolók, illemhelyek és az ehhez szükséges áram.

A Szervező nem köteles áramot biztosítani a Résztvevőknek.

A tusolók, vécék, világító rendszerek vagy az elválasztó kerítések megrongálása büntetéssel jár, a tettesnek kötelessége megtéríteni a kárt.

BIZTONSÁG

A fesztivál területén a Szervező biztonsági emberek segítségével felügyeli a rendet. Az esemény során a Résztvevőknek kötelességük tiszteletben tartani a biztonsági személyzet tevékenységét, ugyanakkor kötelesek ezen személyekkel együttműködni és sürgősség esetén betartani az általuk kiadott instrukciókat, parancsokat.

Más személy veszélyeztetése vagy bántalmazása esetén a biztonságiak saját megítélésük alapján kikísérhetik a bántalmazó személyt a fesztivál területéről.

ELSŐSEGÉLY

A fesztivál területén elsősegély pontok lesznek felszerelve, melyeknek használata ingyenes.

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A fesztivál ideje alatt a Résztvevők a különböző szolgáltatásokat és kereskedelmi cikkeket az erre kijelölt helyeken vehetik igénybe. A Résztvevők kizárólag azon fizetési eszközöket kötelesek használni, amelyeket a Szervező, valamint a Szervező partnerei elfogadnak.

Meghatározások

Contactless Kártya –  nem névre szóló, elektronikus vásárlási utalványokat tartalmazó hordozó. A rendezvény kizárólagos fizetőeszköze.  Minden kereskedőnek lehetősége lesz a bevételeket a Contactless Kártya segítségével elszámolni.

Contactless Kártya feltöltése – az a folyamat, amelynek során a Résztvevők feltölthetik a fizetési eszközt, ez esetben a Contacless kártyát pénzzel és amellyel utólag vásárolhatnak a fesztivál területén.

Contactless kártyán maradt pénzösszeg törlesztése – a fenti folyamat fordított eljárása, amely során a Résztvevő visszaválthatja pénzre a kártyán maradt összeget.

Contactless kártya leolvasó – azon gép, amely segítségével a bevételeket számon tartják és amely segítségével fizethetnek az eladott, megvett arúért.

A Rendezvény teljes területén elérhetők lesznek a Contactless kártya feltöltőpontok.

FELELŐSSÉG ÉS GARANCIA

A Szervező garantálja a belépést és minden szolgáltatás használatba vételét azon Résztvevőknek, akik érvényes belépőjeggyel rendelkeznek. Kényszerhelyzet esetén a Szervező saját elhatározása alapján módosíthatja a fesztivál dátumát. A fesztivál dátuma nem változik kisebb időjárásváltozás esetén (eső, felhős idő, stb.).

A Szervezőnek jogában áll módosítani a zenei program időpontját. A Résztvevőnek nem áll jogában kártérítést kérni időpontmódosítás esetén.

A Szervező nem vállal felelősséget a fesztivál területén történő károkozásokért, ha azok nem a Szervező mulasztása vagy hibás szervezés esetén történtek.

A karszalag átadása után a Szervező nem felelős ennek épségéért. A Résztvevőnek nem áll jogában kártérítést kérni a Szervezőtől a karszalag utólagos megrongálása, elvesztése esetén.

A Szervező nem vállal felelősséget azon történésékre, amelyek a fesztivál területén kívül zajlanak.

BÜNTETÉSEK

A Szervezőnek jogában áll azonnali hatállyal, teljesen vagy átmenetileg, megtiltani a Résztvevő belépését a fesztivál területére vagy adott esetben kikisérni őt, abban az esetben ha az nem tartja be a jelen Szabályzat vagy a Romániában érvényben lévő törvények előírásait.

Azon személyek, akik kempingbelépő nélkül lépnek be a kemping területére, kötelezően ki kell fizessék a kempingbelépő árát, különben a Szervező megvonhatja a résztvételi jogukat a fesztiválon. Ezen utóbbi esetben a Résztvevőnek nem áll jogában kártérítést kérni a Szervezőtől.

A Szervező hamis belépőjegyek észlelése esetén az ügyet büntetőjogi útra tereli.

KÉNYSZERHELYZET, VÉSZHELYZET

Háború, terrortámadás, tüntetés, gazdasági embargo, baleset, tűz, természeti katasztrófa, földrengés, árvíz, hosszabb áramkimaradás, járvány, hivatalos elrendelések vagy más, a Szervező vagy Résztvevő által előre nem látható és befolyásolható történések esetén mindkét fél elállhat a Szabályzat előírásainak betartásától.

RO:

ORGANIZATOR

Vibe Events Management K.F.T.

Sediu social: Florești, Str. Valea Gîrboului nr. 200, jud. Cluj

Nr. înmatriculare la registrul comerţului:  J12/10/2017 CUI: RO36889061

Reprezentant oficial:  Rés Konrád-Gergely

EVENIMENT

Evenimentul Vibe Festival va avea loc între 5-8 iulie 2018, pe Malul Mureșului, în localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, România.

REGULAMENT

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.vibefesztival.ro și la intrarea de la locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.

Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de participa la Eveniment.

BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

Achiziţionarea biletelor se poate face în două feluri: bilete cumpărate online prin sistemul Biletmaster sau bilete cumpărate de la locaţiile partenere Vibe Festival. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către partenerii Vibe Festival sau de către partenerii Biletmaster.

Biletele pot fi: bilete Abonament (pe toata durata festivalului, cu sau fără campare) si Bilete de o zi.

BILETUL DE O ZI: asigură participantului accesul la eveniment pe ziua respectivă între orele 10:00  până la ora 10:00 a următoarei zile, ora la care încetează valabilitatea biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul festivalului. Dacă participantul nu are acces, organizatorul îşi rezervă dreptul de a-l însoţi în afara perimetrului festivalului, în cazuri necesare cu implicarea autorităților.

BILET  CAMPING: cu acest tip de bilet, participanţii pot accesa campingul evenimentului. Organizatorul oferă participanţilor un loc de campare, aceştia având acces şi la locurile special amenajate cu duşuri. Abonamentul de camping este alocat pentru o persoană. Acest tip de bilet este valabil doar împreună cu bilet de o zi sau abonament.

ABONAMENT:  Participanţii pot lua parte la eveniment din Ziua 1 (5 iulie), începând cu ora 10:00 şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului.

PREŢUL BILETELOR

Super Early Bird – 99 lei

Early Bird– 119 lei

Bilet campare – 30 lei

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

MINORII

Minorii sub 12 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de părinte sau tutore.

Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta festivalului se acordă numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un adult.

Persoanele sub 18 ani vor primi brăţară distinctivă. Furnizorii și vendorii sunt responsabili conform legii să NU servească minorii cu alcool și tutun.

PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Persoanele cu dizabilități, care trimit in prealabil o copie după certificatul de handicap pe [email protected], au acces gratuit, iar însoțitorul plătește 50% din prețul biletului.

BILETE ŞI BRĂŢĂRI

Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

PARTICIPAREA LA EVENIMENT

Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletului ce va fi schimbat de către Organizator în brăţară.

In momentul intrării in incinta festivalului, participantul ia la cunoştiinţă acest regulament, afisat in loc vizibil.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului, organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în incinta evenimentului.

Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.

În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul festivalului.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului, excepțiefac 2 litri de apă, în sticlă de plastic nedeschisă. Excepții se aplică în zona de camping, unde participanții pot avea asupra lor mâncare și apă.

Participarea la eveniment se face pe propria răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, iși asuma intreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participantii că este posibil ca in cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu iși asumă nici o răspundere.

Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un car pass eliberat de organizator.

COMPORTAMENT PE DURATA EVENIMENTULUI

Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentului că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

Este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate în incinta evenimentului fără acordul scris al Organizatorului.

Este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice minorilor.

Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

Este interzisă utilizarea focului şi a materialelor inflamabile prin orice mijloace in zona de camping, dar și pe intreaga suprafață a evenimentului (amenajare de focuri de incalzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis), excepții fac programele special autorizate de organizatori.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte regulamentul Complexului de Agrement și Sport „Mureşul” – Weekend. Scăldatul și înbăierea pe teritoriul Complexului de Agrement si Sport „Mureşul” – Weekend se face pe propria răspindere.

Scăldatul în râul Mureș este interzis și periculos.

REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 5 iulie 2017 ora 10:00 și se vor închide în data de 9 iulie 2017 ora 10:00.

După ora închiderii organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale.

Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormii în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi.

Toți participanții la camping vor fi supuși unei percheziții corporale și un control al bagajelor ori de câte ori vor intra în camping.

Obiectele confiscate nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective în mașină. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele lăsate în mașini.

În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), posesorul acestora va fi predat autorităților.

Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi.

Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în zonă.

Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

Deteriorarea dușurilor, a toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral și al altor obiecte aflate în zona de campare se pedepsește și acuzatul trebuie să plătească contravaloarea acestora.

SECURITATE

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

In caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integritații corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoară evenimentul.

PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zonă de prim ajutor, în caz de nevoie.

SERVICII ŞI PRODUSE

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate. Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.

DEFINIȚII

Card Contactless – elementul material care constituie singura modalitate de încasare/plata a bunurilor vândute/cumpărate în interiorul locului evenimentului.

Toți comercianții vor avea posibilitatea să incaseze contravaloarea bunurilor vândute cu Cardul Contactless.

Încărcare Card Contactless – procesul prin care participanții la eveniment vor incărca instrumentul de plată „bani” pe instrument de plată „Card Contactless”, instrument cu ajutorul căruia vor putea achiziționa produse vândute în cadrul evenimentului.

Returnare sume Card Contactless – procesul invers procesului ”Încărcare Card Contactless”, respectiv procesul prin care participanții la eveniment vor descărca sumele rămase în instrument de plata „bani”.

Cititor de Card Contactless – aparatul cu ajutorul căruia se gestionează încasarea/plata produselor vândute/cumpărate.

GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivaluui care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

SANCŢIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să parasească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Participanţii care intră în zona de camping fără a avea acces în camping sunt obligaţi să plătească biletul de acces în camping. În caz contrar Organizatorul poate ridica dreptul participantului de a participa la eveniment. În acest caz participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la organizator.

Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetarii.

CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.